662011644

Ilość produktów: 0

Wartość: 0.00 PLN

Dostawa

Art. 5. Dostawa

  1. Dostawa zamówienia następuje na adres podany przez Użytkownika w procesie składania zamówienia.
  2. Formy dostawy, koszty przesyłki oraz operator pocztowy wskazywane są w Serwisie podczas składania zamówienia. Użytkownik zaznacza wybraną przez niego metodę w procesie składania zamówienia. 
  3. Operator nie odpowiada za niedostarczenie towarów z przyczyn leżących po stronie Użytkownika – np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki. W takiej sytuacji Operator zawiadomi Użytkownika  o nieudanej próbie dostarczenia towaru.
  4. W przypadku niektórych produktów, Operator zastrzega sobie możliwość wyłączenia wyboru niektórych form dostawy, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia.
  5. Przewidywany czas realizacji zamówienia zostanie podany Użytkownikowi wraz z potwierdzeniem, o którym mowa w art. 3 ust. 4 .