662011644

Ilość produktów: 0

Wartość: 0.00 PLN

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.klimuszko.pl

 

W trosce o użytkowników serwisu www.klimuszko.pl, naszych przyszłych i obecnych klientów oraz kontrahentów przygotowaliśmy dokument opisujący, jakie dane osobowe gromadzimy i w jaki sposób je przetwarzamy.  Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu co dzieje się z Państwa danymi osobowymi.  Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zapisami.

Klauzula informacyjna dla użytkowników serwisu i klientów korzystających z usług EM Food&Pharma Production Sp. z o.o.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy Państwa, iż:

 • Administratorem Danych jest EM Food&Pharma Production Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Laskowskiej 82, 62-051 Wiry.
 • W sprawach związanych z Pani/Pana danymi należy kontaktować się z Administratorem Danych, adres e-mail: eldex@eldex.pl.
 • Pani/Pana dane mogą być przetwarzane:
  • na podstawie Art. 6 ust 1 lit. b) RODO czyli w celu wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy.
  • na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO czyli po wyrażeniu przez Panią/Pana zgody w celach marketingowych tj. w celu otrzymywania bieżących informacji o promocjach, wyprzedażach, nowościach i ofertach specjalnych.
 • Czas przetwarzania danych:
  • Dane zbierane w celu realizacji umowy są przetwarzane do czasu wygaśnięcia danej umowy pomiędzy Panią/Panem a EM Food&Pharma Production Sp. z o.o., z tym zastrzeżeniem, że dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.
  • Dane zbierane w celu otrzymywania przez Panią/Pana bieżących informacji o promocjach, wyprzedażach, nowościach i ofertach specjalnych przetwarzane są do czasu wycofania przez Państwa zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez kliknięcie w link ukazujący się w mailu zawierającym treści marketingowe.
 • Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora Danych m.in. dostawcom usług IT. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie naszych pisemnych poleceń. Dane osobowe Użytkowników, którzy dokonali zakupu towarów, niezbędne do zrealizowania dostawy, są przekazywane podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów, na potrzeby dostarczenia towaru do Użytkownika. Pani/Pana dane mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, w przypadku gdy Administrator Danych dostanie wyraźny nakaz wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
 • W związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • prawo dostępu do danych,
  • prawo żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
  • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach, tj. kiedy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub dane przetwarzane są niezgodnie z prawem),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (w określonych sytuacjach, tj. kiedy osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych osobowych; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania, do czasu stwierdzenia czy sprzeciw ma uzasadnienie prawne).
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Danych Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Przekazane przez Administratora Danych dane może Pani/Pan przesłać innemu Administratorowi Danych.
 • Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celu.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Administrator Danych gromadzi informacje o numerach IP urządzeń, które łączą się z witryną znajdującą się pod adresem www.klimuszko.pl. Zebrane w ten sposób dane służą analizie i weryfikacji działania naszej strony internetowej. Dzięki nim budowane są np. statystyki odwiedzin pozwalające na rzetelne oszacowanie poziomu zainteresowania serwisem. Informacje o numerach IP wykorzystujemy również w celach technicznych – wszystko po to, by dostarczać użytkownikom usługi wysokiej jakości. W żadnym wypadku dane osobowe użytkowników nie są scalane z numerami IP urządzeń łączących się ze stroną.  Serwis wykorzystuje również cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia dostępu niektórych funkcji serwisu.